Menü Bezárás

Minimális építőipari rezsióradíj – 2019

Megjelent a Magyar Közlöny 2019/141. (VIII. 14.) száma, mely tartalmazza a 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendeletet a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről, mely az alábbiak szerint alakul, és 2019. augusztus 19-től hatályos.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

  1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2019. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 3696 forint/óra.
  2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.
  3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
  4. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  1. § Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet.

 

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei a csatolt fájlban találhatók.: 23-2019-_-viii-_14–_itm_rendelet