Menü Bezárás

Építőipari rezsióradíj 2018. évi mértéke

Megjelent a Magyar Közlöny a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről.

A 2018/185. (XI. 26.) szám 30/2018. (XI. 26.) ITM rendelete tartalmazza az innovációért és technológiáért felelős miniszter 30/2018. (XI. 26.) ITM rendeletét a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter a a következőket rendeli el:
1. §: Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2018. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 3300 forint/óra.
2. §: A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.
3. §: Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
4. §: (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
5. §: Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 7.) MvM rendet.
1. számú melléklet (2. oldal):
Forrás: Magyar Közlöny